Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Általános szerződési feltételek

Cégnév: Szitáné Zoboki Janka e.v..

Székhely: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.

Postázási cím: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.

Adószám: 51381820-1-27

I. ÁSZF célja

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a www.gyogynoveny-illoolaj.hu weboldalon üzemeltetett HerbaHealing webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatára, valamint az azon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

2. Amennyiben a Webáruházunkat igénybe veszi, úgy kérjük, hogy részletesen olvassa át az ÁSZF-et.

 

II. Hatálybalépés, Elfogadás és Módosítás

1. Jelen ÁSZF a weboldalon való közzététel napján lép hatályba és a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek a weboldalon érhetők el. Jelen ÁSZF-et  Szitáné Zoboki Janka e.v. (Webáruház Tulajdonos) jogosult a szerződéskötő fél hozzájárulása nélkül a jövőre vonatkozóan, egyoldalúan módosítani.

2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Szitáné Zoboki Janka kialakult kereskedelmi gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3. A Vásárló a webáruházban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. Az felek között az Általános Szerződési Feltételek a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

4. Nem áll Szitáné Zoboki Janka rendelkezésére, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

III. Vásárlás szabályai

1. A megrendelés kizárólag a webáruházban leadott megrendelés útján jöhet létre, ami lehetséges regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül. Egyéb módon leadott megrendelést (telefon, fax, email, Facebook, Messenger) nem áll módunkban elfogadni és teljesíteni. A Webáruház használatával - adatvédelmi okok miatt - csak 16. életévét betöltött személy jogosult megrendelést leadni. Amennyiben 16. életév alatti személy kíván terméket megrendelni, úgy helyette vagy nevében törvényes képviselője tehet jognyilatkozatot.

2. A Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szitáné Zoboki Janka csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

3. A megrendelésről minden vásárló elektronikus formában (e-mail-ben) visszaigazolást kap. Az automata visszaigazolás csak azt jelzi, hogy a vállalkozás a megrendelést megkapta, így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel. Tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt téves ár esetén kereskedő a lehető legrövidebb időn belül jelzi a tévedést megrendelőnek, aki eldöntheti, hogy a jó áron is kéri az adott termék szállítását, rendelését továbbra is fenntartja vagy eláll a rendeléstől.

4. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti adásvételi szerződés” jön létre a Vásárló és Eladó között.

5. Megrendelő a rendelési folyamat végén a jelen ÁSZF elfogadásával és a Megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz és tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

6. A Webáruházban történő megrendelés/vásárlás NEM kötött regisztrációhoz, de mind a regisztrációval történő vásárlás, mind a regisztráció nélküli vásárlás esetén is köteles a Vállalkozás elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat, vásárló pedig köteles ezeket az adatokat megadni. A regisztráció nélküli vásárlásra is a regisztrációval történő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak.

7. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával, adatai önkéntes megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul, valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés, fizetés, teljesítés menetével tisztában van.

 

IV. Megrendelés visszaigazolása

1. Szitáné Zoboki Janka a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 3 (három) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

2. Szitáné Zoboki Janka a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a  megrendelést visszaigazolta. A szerződés a megrendelés Vásárló részére történő visszaigazolással jön létre és a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével Szitáné Zoboki Janka köteles a termék(ek) kiszállítására, és a Vásárló köteles a termék(ek) vételárának a megfizetésére.

 

V. A termékek ára

1. A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. Az áfakulcs 0%, mivel Szitáné Zoboki Janka e.v. az áfa tv. szerinti alanyi adómentességet választotta.

2. A termékeknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

3. Amennyiben Szitáné Zoboki Janka a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor Szitáné Zoboki Janka nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben Szitáné Zoboki Janka felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

 

VI. Fizetés módja

1. Megrendeléskor a Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt banki átutalással vagy a termék átvételekor utánvétes fizetéssel készpénzben fizeti ki.

2. Eladó bruttó 50.000,- Ft kosárérték felett utánvétes fizetésre nem biztosít lehetőséget.

3. Az utánvétes fizetési mód esetén Szitáné Zoboki Janka e.v.. adminisztrációs díjat jogosult felszámítani, melynek mértékét a webshopban tünteti fel.

4. Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.

5. A vételár teljes kifizetéséig Szitáné Zoboki Janka a tulajdonjogát a futárszolgálatnak átadott termék(ek) tekintetében fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak Szitáné Zoboki Janka számláján történő jóváírással száll át a Vásárlóra.

 

VII. Szállítás

Választható szállítási/átvételi módok:

• Ingyenes kiszállítás az alábbi településeken: Adony, Dunaújváros, Perkáta, Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Rácalmás, Kulcs. A szállítás előre egyeztetett időpontban történik.

• házhoz szállítás a MPL futárszolgálattal

• PostaPontra/csomagautomatába való kézbesítés

1. A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-10 munkanap. A Vásárló a megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak átadásának idejéről értesítést kap elektronikus levélben. A házhozszállítással küldött termék kézbesítési ideje munkanapokon 8:00-17:00 óra között történik.

2. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, akkor Szitáné Zoboki Janka haladéktalanul értesíti a megrendelőt és amennyiben a termékbeszerzés több időt vesz igénybe, mint 10 munkanap, akkor a megrendelés fenntartását egyedileg egyezteti a Megrendelővel.

3. A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

4. A házhozszállítás és PostaPontra/csomagautomatába való kézbesítés (melynek költsége a webshopban kerül feltüntetésre) a Magyar Posta Zrt.-n keresztül történik.

5. Amennyiben a Megrendelő az értesítésen szereplő póthatáridőben sem veszi át a csomagot és emiatt a kézbesítés sikertelen, a szállítással kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli, beleértve a visszfuvar költségét is.

7. Egyedi akció keretében a Szitáné Zoboki Janka díjmentes szállítást biztosíthat.

8. A szállítólevél aláírása után Szitáné Zoboki Janka reklamációt nem fogad el.

 

Sérült csomag

Amennyiben a csomag sérült, szakadt, nedves, rongálódott a Megrendelő köteles fényképet készíteni és a futárszolgálat részére visszaadni, PostaPontra történő szállítás esetén a Vásárló köteles gondoskodni a termék(ek) visszaküldéséről. A termék tekintetében fennálló kárveszély, a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 

VIII. Elállás

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik.

A Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az info@gyogynoveny-illoolaj.hu email címre. Ezesetben a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére. Ha a kiszállítás már megtörtént, elállási joggal a Fogyasztó rendelkezik a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. a terméknek,

2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállási joggal írásban lehet élni, a Szitáné Zoboki Janka-nak címzett nyilatkozatban. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti emailen, faxon, postai úton vagy futárral. A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Fogyasztó kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta.

A gyógynövények, gyógynövény-keverékek, illóolajok, illóolaj-keverékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.

FIGYELEM: bontott csomagolású vagy szennyezett termék esetén az elállás jogával Ön nem élhet. Amennyiben a Termék így érkezik vissza hozzánk, azt lefényképezzük, megsemmisítjük, és erről jegyzőkönyvet veszünk fel. Ebben az esetben nem áll módunkban a Fogyasztói ár és a Szállítási költség visszatérítése. Bontott csomagolású vagy szennyezett terméket nem tárolunk és nem küldünk vissza.

A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta a www.gyogynoveny-illoolaj.hu oldalról letölthető. Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Szitáné Zoboki Janka mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt a Szitáné Zoboki Janka nem köteles átvenni. Amennyiben átveszi, jogosult a Fogyasztó részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet Szitáné Zoboki Janka mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén Szitáné Zoboki Janka haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szitáné Zoboki Janka kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Fogyasztó bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza Szitáné Zoboki Janka részére.

 
Termékvisszaküldési lap letölthető innen.

IX. Webshop/Weboldal használatáért való felelősség kizárás

A Szitáné Zoboki Janka nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az weboldalhoz vagy webshophoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a webshopban gyógynövények és illóolajok vásárolhatók meg, amik használatuk során bőrrel érintkez(het)nek, illetve teaként fogyaszthatók. Szitáné Zoboki Janka nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Megrendelő egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

 

X. Panaszkezelés módja, fogyasztóvédelem

Szitáné Zoboki Janka betartja a mindenkor irányadó és hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Szitáné Zoboki Janka vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban:

Postacím: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.

E-mail: info@gyogynoveny-illoolaj.hu

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Szitáné Zoboki Janka az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi. A panasz elutasítása esetén a Szitáné Zoboki Janka írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Szitáné Zoboki Janka fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség:

Dunaújvárosi Járási Hivatal, Hatósági Osztály

• 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 39.  III. emelet Tel: 25/795-600, 25/795-610

 

XI. Adatvédelem

Szitáné Zoboki Janka számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

Bővebb információ: www.gyogynoveny-illoolaj.hu/adatvedelem/

 

XII. Jótállás, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Kellékszavatosság

Fentiek alapján Megrendelő a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

1. A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

• Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

• Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

• Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor - végső esetben - megrendelő a szerződéstől is elállhat. A Ptk. szerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

2. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a vállalkozással közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.

4. Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékvisszaküldési lap letölthető: innen.

XIII. Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

A www.gyogynoveny-illoolaj.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, képek, szabályok, videók, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak. Az oldalon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

XIV. Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!